Yapı Denetim
21760
page-template-default,page,page-id-21760,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,mob-menu-slideout-over,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

YAPI DENETİM NEDİR?

Yapı Denetim, yapımı devam eden binaları belirlenen yönetmeliğe göre denetleme işlemidir. Türkiye’nin bulunduğu konum itibari ile deprem bölgesinde olması, yapımı devam eden ve bitmiş binaların eksik denetlenmesi veya hiç denetlenmemesi sonucu, can ve mal kayıplarının artışı, yapı denetiminin yapılmasının önemini artırmıştır. Kanunlarla belirlenen düzenlemeler ile yapı eksikliklerinin giderilmesi ve düzeltilmesi, kayıpların önlenmesi adına yapı denetimi zorunlu hale getirilmiştir. İnşa edilen her yapının denetlenmesi için yapı denetim kuruluşları kurulmuştur. Yapı denetim kuruluşları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli izinleri aldıktan sonra yasanın belirttiği şekilde şartları yerine getirerek yapı denetleme işine başlamaktadır. Ciddi sorumlulukları olan yapı denetim sisteminde yapının ruhsat, teknik, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğunu denetlemede, hatalı ve düzensiz yapılışından doğacak kusurlardan yapı denetim şirketi sorumludur.

Yapının kullanım izninden başlayarak, taşıyıcı sistemler için 15 sene, diğer kısımlardan 2 sene boyunca kuruluş sorumluluğu devam eder. Can ve mal güvenliliğinin ön planda tutulduğu yapı denetim sisteminde, yeni projeler modernleşme standartlarına ve kurallarına göre inşa edilir. Kontrolsüz ve çarpık kentleşme önlenmeye çalışılır. Denetimlerin kurallara göre yapılması şantiye işlerinin standartlara göre çalışmasına olanak sağlar.


mainimg

Yapı Denetimi, 10/04/2000 Tarih ve 24016 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile başlatılmış ve bu kararnamenin yerine hazırlanarak 13/07/2001 Tarih ve 24461 Sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile devam ettirilen, can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetiminin sağlanması suretiyle çalışan sistemdir.

Yapı Denetimde üç taraf bulunmaktadır. Bunlar:

► YAPI DENETİM ŞİRKETİ
► YAPI SAHİBİ
► MÜTEAHHİT

Yapı sahibi tarafından plan ve projelerin hazırlatıldıktan sonra kanun gereği bir müteahhitle anlaşmak zorundadır. Veya yapının müteahhitliğini Yapı Sahibi Müteahhitlik vasıflarına sahip ise kendiside üstlenebilir. Daha sonra yapı sahibi Yapı Denetim şirketi ile anlaşır. Yapı Denetim Şirketi Yapı Sahibi adına Müteahhidi denetler.


yapi-denetim-firmalari_1

YAPI DENETİM KURULUŞUNUN HEDEF VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bir yapı denetim firması, öncelikle firmasında çalıştırmakla yükümlük olduğu bazı meslek grupları vardır. Yapı denetim denetçisi olmak için kanunda meslekte fiili olarak 12 yıl çalışmış ve bunu belgeleyen mimar ve mühendisler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak yeterli görüldüğü takdirde denetçi belgesini alırlar.  Her 5 yılda bir bu belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Denetçi mimar ve mühendis dışında yardımcı kontrol mühendisi bu kuruluşlarda çalışmaktadır. Yardımcı kontrol mühendisi, denetçi mühendise çalışmalarında yardımcı olmaktadır. Evraklarda denetçi mühendis ve yardımcı kontrol mühendisinin imzası bulunmaktadır. Sıralayacak olursak:
► Mimar: Mimarı projenin her safhasından sorumludur. Projenin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Denetim alanı 360000 m2 ile sınırlıdır.
► İnşaat mühendisi: Zemin etüt raporuyla sorumlu inşaat müh. buna göre denetim yapar. Denetim alanı 360000 m2 ile sınırlıdır.
► Makine mühendisi: Proje ile ilgili denetim yapar. Denetim alanı 120000 m2 ile sınırlıdır.
► Elektrik mühendisi: Proje ile ilgili denetim yapar. Denetim alanı 120000 m2 ile sınırlıdır. Elektrik mühendisi denetçinin yapacağı işler;Elektrik mühendisi projede yer alan elektrik, telefon, yangın alarmı, asansör, yıldırımdan korunma vb. tesisatlarını kontrol eder. Proje kontrol formu hazırlanarak eksiksiz ve doğru bir kontrol yapılmasını sağlar. Tüm kontrollerden sonra binaya elektrik verilmesi için son bir kontrol daha yaparak iş bitimi belgesini doldurur.


 Yapı projesi, yapı sahibi tarafından yapı denetim kuruluşuna teslim edilir. Denetçi mimar ve mühendisler şartname ve mevzuata göre projede bulunan mimari, statik, mekanik ve elektrik uygulama ve hesaplarını inceler. İncelenen projede eksik ve hatalı durumlar varsa yapı sahibine bildirilir ve gerekli düzenlemeleri yapılması istenir. Eksiksiz olarak tamamlanan proje denetçiler tarafından onaylanır.

Proje onaylandıktan sonra, yapı sahibi ve müteahhitten ilgili kurumun istemiş olduğu belgeler temin edilerek ruhsat işlemi başlatılır. Gerekli işlemlerin ardından ruhsat alma işi tamamlanmış olur.

 İnşaat için ruhsat alındıktan sonra şantiye işlemlerine geçilir. Şantiyeye getirilen demirlerden numune alınarak laboratuvara gönderilir. Sonuçları olumlu çıkarsa demirler inşaatta kullanılır. Olumsuz sonuç çıktığı takdirde yeni demir temin edilmesi istenir.


 Temel atma işleminde yapının yönü ve ölçüleri kontrol edilerek, doğruluğu kanıtlandıktan sonra ilgili kurum yetkilisi gelerek resmi onayı vererek beton dökümüne geçilebilir.

Yapı için hazırlanan kalıpların ölçüsü, sağlamlığı projeye uygunluğu kontrol edilir. Çürük ve hatalı kısımlar değiştirilerek kalıp işlemi başlatılır. Kalıp düzenlemesi yapılan yapının demir döşeme işlemine geçilerek tekrar kontrolü yapılır.

Kalıpların içine dökülecek betonun kontrolü yapılır. Mikserden alınan numuneler laboratuvara teste gönderilir. Beton dökülmüş kısımlara slamp deneyi ile kıvamı ölçülür. Yapılan deneylerde belirlenen değerler elde edilmez ise yeniden beton dökümü yapılır.

Duvar örme işleminde, projeye ve yönetmeliğe uygunluğa bakılır. Boyut, dizilim ve yönüne göre projede belirtilen şekilde kullanılacak malzemelerin kontrolü yapılır.

İnşaatın son kısımların tamamlanması, elektrik tesisatı, ana elektrik panosu, asansör, çatı, ısı yalıtımı, su tesisatı, mekanik kısımlar denetlenir ve uygunluğu kontrol edilir.
Yapı tamamlandıktan sonra iş bitim belgesi düzenlenerek gerekli onaylar alınır. Belediyenin yapı için belirlediği koşullar yerine getirilerek genel iskân belgesi düzenlenir. Genel iskân alındıktan sonra ferdi iskân belgesi alınabilir.


yapı denetimi 1
Muğla Altın Yapı Denetim