Hizmetlerimiz
11
page-template-default,page,page-id-11,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,mob-menu-slideout-over,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
b-portugal-2013-road-trip-gallery-02

YAPI DENETİM

Firmamız, Yapı Denetim faaliyetlerinin yanında Nisan 2017 tarihi itibari ile  T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü  tarafından ‘‘6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti”  için yetkilendirilmiştir.

Yapı Denetim Sistemi, hem yaşam kalitemiz hem güvenliğimiz açısından son derece önemli avantajları beraberinde getirmektedir. Bunlardan en başta geleni can ve mal güvenliğimizin eskisine göre çok daha etkin biçimde sağlanmasıdır.

Yapı Denetim Sistemi sayesinde, yeni projeler ve yapılar çağdaş standartları ve kuralları temel alarak hazırlanır ve inşa edilir. Kontrolsüz ve standart dışı yapılaşmanın önüne geçilir. Denetimler gerektiği gibi ve kurallara uygun biçimde gerçekleştirilir. Yapılarda kullanılan malzemeye ek olarak, proje çizimlerinden şantiyede yapılan çalışmalara kadar bütün işçilik de kanunlarda belirtilen standartlara uygunluk açısından denetlenir.

Yapı Denetim Sistemi, yapılarda ortaya çıkan hasarlar nedeniyle zarara uğramış insanların haklarını da korur, ortaya çıkabilecek zararın tazminini sağlar.KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kamuoyunda ‘Kentsel Dönüşüm’ olarak anılan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ‘program’ı (bu bir proje değil bir programdır ve sıkça yapılan proje nitelemesini burada düzeltiyorum) konusunda yer yer ciddi bilgi eksiklikleri ve kirliliğinin artması sebebiyle bu konuda hukuki, idari ve teknik süreçler konusunda net bilgi paylaşımı gerekmektedir.

Ülkemizde kentsel dönüşüm kavramına ilk olarak 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Yasanın
73. maddesinde yer verilmiştir. Bu madde uyarınca, eskiyen kent kısımlarının yeniden inşası ve
restorasyonu konusunda belediyeler yetkilendirilmiştir. Ancak teknik ve sosyal kısıtlara ek olarak bu projelerin finansmanı meselesi ciddi bir sorundu. Altyapı, üstyapı, çevre düzenlemeleri, kamulaştırmalar derken milyarları bulacak projelerden bahsediyoruz. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde özellikle birinci derece deprem bölgelerinde bulunan şehirlerimizdeki riskli ilan edilen alanların ve yapıların dönüşümünün tamamlanacağı söylenebilir.


b-portugal-2013-road-trip-gallery
Muğla Altın Yapı Denetim